Berk Accountants en Belastingadviseurs werkt aan landelijke naamsbekendheid


Berk Accountants en Belastingadviseurs heeft voor de ondersteuning van zijn PR-activiteiten Sterk Werk Communicatie Groep in de arm genomen. Beide bedrijven ondertekenden hiervoor onlangs een samenwerkingsovereenkomst. Aanleiding voor de samenwerking is de ambitie van Berk om zich sterker te profileren in zijn markt en het vergroten van de landelijke naamsbekendheid. Het gehele bericht lezen? klik hier.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!