Terugblik op de arbeidsmarkt 2010 & 2011 hoe verder?


Uit de dagelijkse praktijk van Adviesgroep’88 – terugblik 2010:

Een korte terugblik op het afgelopen jaar laat ons een bewogen jaar zien. Een jaar waarin we met name in de tweede helft van 2010 het aantal vacatures hebben zien afnemen en dus ook veel tijd en energie hebben gestoken in het zoeken naar openingen op de arbeidsmarkt. Een jaar waarin kantoren extra kritisch waren in de aanname van nieuw personeel. Regelmatig werd de bezetting tegen de loep gehouden om in sommige gevallen alsnog vacatures weer in te trekken. Ook hebben we bij een aantal kantoren de recruitmentafdelingen zien slinken.

Voor twee kandidaten van ons betekende het nieuwe jaar dé stap naar hun eigen kantoor. Daarnaast zijn er ook kandidaten voor hun nieuwe werkomgeving naar de Nederlandse Antillen afgereisd. 
In dit kader: we zoeken overigens nog voor een aantal delen van het land ondernemende accountants en fiscalisten die samenwerking zoeken bij een groter geheel d.m.v. een franchiseformule. Ook als u voor uw werk naar de Nederlandse Antillen wilt kunt u ook in 2011 weer bij ons terecht. Voor meer informatie neem gerust vrijblijvend contact op.

Als we het afgelopen jaar puur getalsmatig op een rij zetten valt op dat ruim 16% van onze kandidaten bij hun overstap gelijk een contract voor onbepaalde tijd kreeg aangeboden. De resterende kandidaten zijn gestart in een jaarcontract. Deze getallen komen redelijk overeen met 2009 waarbij ook voor het grootste gedeelte bij de kantoren met jaarcontracten werd gewerkt. Grofweg kun je stellen dat veelal bij de zwaardere posities sneller wordt gewerkt met contracten voor onbepaalde tijd. Salaristechnisch stak het merendeel van de kandidaten gelijk over, kortom weinig noemenswaardige salarissprongen werden er gemaakt. Salaris was ook meestal niet de aanleiding om op zoek te gaan naar een dienstbetrekking elders. Maar liefst 62% van onze kandidaten heeft een overstap gemaakt naar middelgrote (meestal regionaal bekendstaande) kantoren. 25% zijn bij kantoren uit de top- tien aan de slag gegaan en de overige 13% hebben hun keuze laten vallen op de kleinere accountantskantoren.

2011:

Veel tijd om stil te staan bij 2010 hebben we niet want het aantal vacatures is aan het toenemen. We hebben de afgelopen weken behoorlijk wat telefoontjes gehad met de vraag om een (assistent) accountant of fiscalist/ belastingadviseur. Kortom: de kantoren lijken het actieve zoeken naar de juiste persoon weer enthousiast te hebben opgepakt. Fijn voor ons, fijn voor onze kandidaten maar ook (uiteindelijk) fijn voor onze opdrachtgevers. Die ervaren kennelijk een herstel in hun klantenbestand.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!