Accountantscontrole

De accountantscontrole wordt verzorgd door een accountant. De accountant controleert de jaarrekening met als doel het verschaffen van zekerheid over de getrouwheid ervan, zodat de ondernemingsleiding, aandeelhouders, banken, beleggers en andere belangstellende de jaarrekening kunnen gebruiken voor hun beslissingen.

Tijdens de controle legt de accountant zijn oordeel vast in een accountantsverklaring. Deze verklaring is verplicht bij de jaarrekening van middelgrote en grote ondernemingen waaronder de aan de beursgenoteerde bedrijven en bij de jaarrekening van diverse overheidsorganisaties zoals gemeenten.

Overigens mag niet iedere accountant deze wettelijk verplichte controles uitvoeren. Zo zijn er strikte afspraken over welke controles worden verzorgd door een registeraccountant (RA) en door een assistent-accountant (AA).
Verder kan de accountant natuurlijk zaken constateren die hij of zij voorlegt aan de leiding van het bedrijf. Dit vindt vaak plaats in de vorm van een managementletter.

Maar niet alleen de jaarrekeningen worden gecontroleerd, ook andere (financiƫle) rapportages waarin verantwoording over iets wordt afgelegd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een subsidieafrekening.
Andere punten waarop een accountant in de vorm van een managementletter kan rapporteren zijn zaken met betrekking tot de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de werking van de planning- en controlcyclus, alsmede de voortgang van de in gang gezette verbeteracties en de ontwikkeling van de financiƫle functie.