SPOED: CONTROLLER (HANDS ON!) – NIJMEGEN


Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever is een toonaangevend productie- en handelsbedrijf in grondstoffen voor (mede) de bouw industrie. Binnen de holding zitten daarnaast ook nog beleggingsobjecten, samenwerkingsverbanden en familiebelangen.

Plaats in de organisatie

Controller van de Holding – rechterhand financieel directeur

Onze opdrachtgever

is een familiebedrijf met een platte organisatiestructuur. De vele b.v.’s worden vanuit twee takken aangestuurd (holding en werkmaatschappijen). Als productie- en handelsmaatschappij is men zeer succesvol en groeiende. De order portefeuille is overvol en daar sorteert men op vele vlakken op voor. De groei moet beheersbaar blijven, cijfers zijn de basis voor de investeringsbeslissingen. De eigenaren bemoeien zich nog met de dagelijkse gang van zaken en zijn zeer benaderbaar voor al hun medewerkers.

Wat ga je doen als (business) Controller

De basis ligt in het ondersteunen van de financieel directeur van de holding met name op het gebied van financiële verslaglegging en rapportage, het uitvoeren van berekeningen met betrekking tot haalbaarheid en risico analyse, het doen van voorstellen m.b.t. haalbaarheid van nieuwe op te starten en soms branchevreemde activiteiten en/of beleggingsobjecten. Je treedt op als rechter (en linker)hand van de Financieel Directeur.

Taken en werkzaamheden:

-Het namens de diectie uitvoeren van diverse werkzaamheden, waaronder het beoordelen en doorrekenen van nieuwe projecten en de samenwerkingsverbanden op haalbaarheid, risico’s en winstgevendheid. De te verrichten werkzaamheden zijn zowel ten behoeve van de core business als voor de branche vreemde business ondergebracht in de holding.

-Gedurende projecten mede zorg dragen voor het up to date houden van de stand van zaken en zorgen voor een wekelijkse verslaglegging;

-Het fungeren als sparringpartner van de financieel directeur alsmede van de eigenaren;

-Het optimaliseren van procedures, het verbeteren van de rapportages en informatieverstrekking zodat deze aansluit bij de behoefte van de verschillende betrokkenen in en extern;

-Het opstellen van jaarrekeningen van de verschillende besloten vennootschappen die zijn ondergebracht in de holding;

-Het ondersteunen van de directie op alle onderwerpen die binnen de financiële functie vallen. De onderwerpen kunnen zeer divers zijn;

-Het mede optimaliseren van en “ het meekijken in” de interne organisatie teneinde continuïteit van de organisatie op de langere termijn.

Verantwoordelijkheden

De controller is verantwoordelijke voor het op een juiste en correcte wijze aanleveren van de financiële gegevens alsook gegevens en informatie welke van invloed zijn op de financiële gegevens ten behoeve nieuwe op te starten projecten, samenwerkingsverbanden etc. Als controller moet je ook echt bereid zijn om hands on jaarrrekeningen, fiscale aangiften voor te bereiden, kostprijs berekeningen te maken etc. Dat zijn geen weken van productie, maar behoort absoluut tot het takenpakket.

Bevoegdheden

De controller wordt bevoegd om gevraagd en ongevraagd informatie te verstrekken en op te vragen die betrekking hebben op nieuw op te starten projecten, samenwerkingsverbanden etc., gedurende het gehele traject.

Waar voldoe je aan voor de vacature van Controller?

Functie-eisen

De juiste kandidaat dient aan de volgende eisen te voldoen:

Opleiding:

Minimaal HBO – WO werk en denkniveau. Beschikt bij voorkeur over een afgeronde opleiding RA (als MKB accountant!) of AA. HOFAM of een bedrijfseconomische opleiding, is ook een prima vertrekpunt, maar kandidaat moet aantoonbare samenstel ervaring hebben opgedaan!

Ervaring:

Enkele jaren ervaring (hierbij denkende aan minimaal een jaar of 6) in een relevante financiële werkomgeving.

Competenties

De Controller – rechterhand van de FD dient voor de uitoefening van de functie over de volgende competenties te beschikken:

-Hands on;

-Communicatief en sociaal sterk;

-Flexibel;

-Ruime mate van zelfstandigheid;

-Ondernemerszin en teamplayer;

-Overtuigend en vasthoudend;

Arbeidsvoorwaarden

Zijn uitstekend te noemen. Voor de juiste kandidaat ligt er een pakket met een salarisrange 75.000 – 85.000 brutojaarsalaris, auto, pensioen en andere emolumenten.

Locatie

Nijmegen

Reageren of eerst een vraag? Neem contact op met:

Peter Tijssen
T: +31 297 241 459
M: +31 6 5391 1545

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!