Aanleg rotonde maakt van onbebouwde grond niet altijd een bouwterrein

De levering van onbebouwde grond is in beginsel vrijgesteld van btw. Dit is onder meer anders als de grond voor btw-doeleinden kwalificeert als een ‘bouwterrein’. De rechtbank Breda heeft op 26 september 2011 (LJN: BU4758) uitspraak gedaan over de vraag of de aanleg van een rotonde in de nabijheid van een nieuwbouwwijk ertoe heeft geleid […]