XBRL

XBRL staat voor  eXtensible Business Reporting Language. XBRL  is een open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via het internet welke is gebaseerd op XML. Wereldwijd wordt deze standaard beheerd door de non-profit-organisatie “XBRL International”.

Middels XBRL wil men de stroom aan gegevens tussen bedrijven en controle-instanties vereenvoudigen en standaardiseren.

Omdat het aantal regels omtrent (financiële)bedrijfsrapportering enorm zijn gegroeid de laatste jaren  en internet een prima infrastructuur biedt, ontstaat er steeds meer behoefte aan nieuwe data-uitwisselingsstandaarden zoals XBRL. Zo kunnen we razendsnel informatie uitwisselen over de gehele wereld. Of het nu Tokio of Mexico betreft. Het maakt niet uit en alles is standaard.

Omdat XBRL bestanden direct leesbaar zijn voor softwareapplicaties, betekent dit een enorme kostenbesparing op het vlak van verzamelen en verwerken van bedrijfsinformatie. Dit stimuleert uiteraard het gebruik van XBRL.

Gemakkelijk is het ook omdat XBRL (en het onderliggende XML) een wereldwijde standaard is. Het converteren van de informatie is zo zeer gemakkelijk.

Omdat elk vak of branche haar specifieke kenmerken en jargon heeft, is het onmogelijk om een wereldwijde standaard taal voor reporting te creëren en daarom moet men XBRL ook zien als een frame dat zich in elk land gemakkelijk laat aanpassen en adopteren. Elke industrie zal haar eigen interpretatie maken door middel van verklarende woorden lijsten.

Op 9 september 2009 hebben de overheid en banken, waaronder de Rabobank, een overeenkomst gesloten voor de elektronische uitwisseling van jaarcijfers in XBRL. En dit scheelt effort en ellende omdat door  deze wijze van het aanleveren van financiële informatie en maar 1 rapportage hoeft te worden gemaakt die voor verschillende instanties bruikbaar is.

De Rabobank is vanaf april 2010 klaar voor de elektronische jaarcijfers. De leverancier van het boekhoudpakket en de accountant kunnen helpen de administratie daarop aan te passen, aldus de bank.